Menüler
Görev Alanı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 28.02.1954 tarihinden geçerli olmak üzere, 25.12.1953 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6200 sayılı yasa ile kurulmuştur.  

Tarihçe

Kars Iğdır ve Ardahan İllerini kapsayan DSİ 24. Bölge Müdürlüğü 1995 yılında (Erzurum) DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden ayrılarak fiilen teşkilatlanmaya ve hizmet vermeye başlamıştır.Devamı...


Bölge Müdürlüğü
http://bolge24.dsi.gov.tr