Menüler

IĞDIR İLİ AŞAĞI ARAS HAVZASI TAŞKIN VE RÜSUBAT KONTROLÜ PLANLAMA RAPORU VE KATİ PROJE YAPIM İŞİNE AİT DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

10.01.2019
IĞDIR İLİ AŞAĞI ARAS HAVZASI TAŞKIN VE RÜSUBAT KONTROLÜ PLANLAMA RAPORU VE KATİ PROJE YAPIM İŞİNE AİT DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.
Bölge Müdürlüğümüz yatırım programında bulunan ve 09.11.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanan "Iğdır İli Aşağı Aras Havzası Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Planlama Raporu ve Kati Proje Yapımı" işine ait değerlendirme toplantısı 10.01.2019 tarihinde DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar’ın başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, ilgili teknik elemanlar ve yüklenici firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Söz konusu iş kapsamında 220 adet yerleşim birimine ait derenin ön incelemesinin yapılması ve akabinde en fazla önem arz eden 100 adet dereye ait yukarı havza tedbirleri ile taşkın koruma işine ait uygulama projelerinin hazırlanması öngörülmüştür. Bu çerçevede; Iğdır İlinde; 
• Iğdır İli Merkeze bağlı 41 adet yerleşim yeri,
• Iğdır İli Aralık İlçesinde 22 adet yerleşim yeri,
• Iğdır İli Karakoyunlu İlçesinde 18 adet yerleşim yeri,
• Iğdır İli Tuzluca İlçesinde 79 adet yerleşim yeri, 
olmak üzere toplam 160 adet yerleşim yeri ile,
Kars ilinde tespit edilen;
 Kars İli Digor İlçesinde 35 adet yerleşim yeri,
 Kars İli Kağızman İlçesinde 26 adet yerleşim yeri, 
 Kars İli Merkez İlçesinde 3 adet yerleşim yeri,
 Kars İli Akyaka İlçesinde 14 adet yerleşim yeri,
 Kars İli Sarıkamış İlçesinde 7 adet yerleşim yeri,
 Kars İli Selim İlçesinde 1 adet yerleşim yeri, 
 Kars İli Susuz İlçesinde 4 adet yerleşim yeri,
olmak üzere toplam 90 adet yerleşim birimine ait dere üzerinde yapılan öneriler görüşülerek, bunların içinden önem ve aciliyet arz 220 adet yerleşim birimine ait derenin ön inceleme çalışmalarının yapılmasına ve bunun sonucuna göre uygulama projeleri hazırlanacak yerleşim birimlerine ait derelere karar verilecektir. 
Yapılan bu planlama ve proje çalışması neticesinde, taşkın riski ve yukarı havza problemi olan bütün derelerin incelenmesi ve çevre ve tabiata uygun uygulama projelerinin hazırlanması sağlanmış olacaktır. Bu çalışmaların tamamlanmasının akabinde bütçe imkânları çerçevesinde söz konusu projelerin yatırım programına alınması ve yapımlarının gerçekleştirilmesi temin edilecektir. Yerleşim birimlerimizin ve arazilerimizin taşkınlara karşı daha emniyetli hale gelmesini sağlayacak bu projelerin hayırlı olmasını temenni ederiz.