Menüler

DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN AKREDİTE OLAN LABORATUVARLARI, İÇ DENETİMİNİ SAĞLAYARAK YETERLİLİĞİNİ KANITLADI.

28.04.2019

DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN AKREDİTE OLAN LABORATUVARLARI, İÇ DENETİMİNİ SAĞLAYARAK YETERLİLİĞİNİ KANITLADI.

DSİ KALİTE KONTROL LABORATUVARLARI, BÖLGENİN TAMAMINA HİZMET VERİYOR. 
DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüz Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde Beton, Yapı Malzemeleri, Zemin Mekaniği ve Kimya Laboratuvarları olmak üzere 4 alanda hizmet veren laboratuvarlar yer almaktadır. Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından akreditedir. Bu laboratuvarlarımızda toplamda 107 adet deney yapılmakta olup, 23 adet deneyden akreditedir. 2018 yılında bu laboratuvarlarımızda iç ve dış müşterilerimize ait toplam 16.616 adet deney yapılarak ilgililere sonuçları bildirilmiştir. Kalite Yönetim Sistemi gereği yapılan Müşteri Memnuniyet Anketleri sonucuna göre %100 memnuniyet sağlanmıştır. Kimya laboratuvarımızın 2 adet deneyden daha akredite olması için çalışmalarımız devam etmektedir.

AKREDİTE DSİ LABORATUVARLARI KENDİNİ SÜREKLİ KONTROLDEN GEÇİRMEK SURETİYLE GÜVENİRLİLİĞİNİ ORTAYA KOYUYOR. 
Bölge Müdürlüğümüze ait söz konusu laboratuvarlarımızda, 2019 yılı kış aylarında, TS EN ISO/IEC 17025 “Laboratuvar Akreditasyonu İçin Genel Gereklilikler” standardı gereği, deney yapmaya yetkilendirilmiş tüm personellerin katılımıyla gerçekleştirilen Laboratuvar İçi Karşılaştırma Programı ile personel yetkinliğinin ve üretilen deney sonuçlarının güvenilirliğini denetlenmiştir.
Kars – Ardahan ve Iğdır illerinde hizmet veren tüm resmi veya özel laboratuvarlar içerisinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Akreditasyon Belgesi ile belgelendirilmiş tek laboratuvar olma özelliğini 2010 yılından beri devam ettiren Bölge Müdürlüğümüz Laboratuvarları, şantiyelerin kapalı olduğu kış aylarında Laboratuvar İçi Karşılaştırma Deneylerini yürütmektedir.
Laboratuvar İçi Karşılaştırma Deneyleri Programı, deneylerin başlangıcından, sonuçlarının raporlanmasına kadarki tüm süreçte yetkilendirilmiş her personelin laboratuvar faaliyet alanına giren deneyleri bizzat gerçekleştirmesi ve sonuçlarını kayıt altına alarak değerlendirilmesi ile yürütülür. Her personel, her deneyi en az 6 kez bizzat yapar, sonuçlarını kendi el yazısıyla kayıt altına alır ve değerlendirilmek üzere birim amirine teslim eder. Teslim edilen ham veriler birim amirince değerlendirilerek sonuçların birbirinden sapma miktarlarına göre personelin o deneyde yetkinliğinin, dolayısı ile deney üretim kalitesinin devam edip etmediğini denetler.
Bu faaliyetler kapsamında, Bölge Müdürlüğümüz Laboratuvarlarında şantiyelerin kapalı olduğu dönem fırsat olarak değerlendirilmiş ve 4 Yetkili Personel tarafından, 30 adet karşılaştırma kapsamındaki deneyin her birinden 6 adet deney tekrarı yapılmak suretiyle toplam 1.440 adet deney gerçekleştirilmiştir.