Menüler

KARS İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

13.11.2019

Kars İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Kars Vali Yardımcımız Tahsin AKSU’nun başkanlığında Kars Valiliği Kar Toplantı Salonunda, DSİ 24. Bölge Müdür Yardımcısı Serdar KOTAN ve İlgili Şube Müdürleri, Kars Belediyesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda DSİ 241. Şube Müdürümüz Recep YILDIZ tarafından yapılan sunumun ardından yapılan istişare ve değerlendirmeler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;


1- Organize Sanayi Bölgesinde bulunan süt işletmelerinin, peynir altı sularının kontrolsüz bir şekilde dere yataklarına verilmesini engellemek açısından ilgili Kurumlarca gerekli planlamalar yapılarak tedbir alınmalıdır.
2- Kentsel atık suyun kontrolü ile ilgili olarak DSİ 24. Bölge Müdürlüğünce proje çalışmaları devam etmekte olan “Atıksu Arıtma Tesisi ve Kolektör Hatları Yapımı” işi kent için hayati önemde bir proje olup, bir an önce uygulamaya geçilmesi temin edilmelidir. Bu bağlamda diğer ilgili Kurumlar da, kendileri ile alakalı çalışmaları yapmalıdır.

3- Katı atıklarda, vahşi depolamadan vazgeçip gerekli çalışmaların yapılarak modern depolama yöntemlerine geçilmesi gerekmektedir. Belediye, katı ve tehlikeli atık kontrolü kapsamında, lokasyon olarak uygunluk verilen Kümbetli köyünde, katı atık depolama tesisi için gerekli çalışmaları yapacaktır.
4- İl Sağlık Müdürlüğü, yerleşim yerlerine ait içme ve kullanma suyu numuneleri üzerinde yapmış olduğu analiz sonuçlarını Kurula sunacak ve Kurulca gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.
5- Köylerde derelerin kirletilmemesi ve canlı hayatı dengesinin bozulmasına sebebiyet verilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli kanalizasyon, fosseptik ve grup arıtmaların yapılması cihetine gidilecektir.
6- Yapılan taşkın koruma kanallarına ve dere yataklarına evsel ve hayvansal atıkların atılmasının önlenmesi, çevreye zarar verilmemesi için köy muhtarlarının ve ilgili kurumların üzerine düşen sorumlulukları yapmasıyla mümkün olabilecektir. Bu bağlamda, uzun vadede hayvansal atık çukurlarının oluşturulması ve atıkların enerjiye dönüştürülmesi, kısa vadede ise mevzuat gereği ilgili birimlerce cezai işlem uygulanacaktır.

7- Kars Valiliğimiz koordinesinde Muhtarlara, 442 Sayılı Köy Kanunu ile yetki ve sorumluluklarını içeren bir eğitim verilecektir.
8- Yayılı kirliliğin önlenmesi açısından, alınması gereken tedbirlerle alakalı olarak ilgili Kurumlarca kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerinin hazırlanması gerekmektedir.
9- İçme suları ile ilgili klorlama cihazı ile gerekli klorlama yeterince yapılacak ve her hâlükârda sel ve taşkınlardan sonra klorlama yapılmasına dikkat edilecektir.
Gerçekleştirilen Kars İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısının ve alınan kararların titizlikle takibinin ilgili tüm paydaşlar tarafından sağlanarak hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileriz.