Menüler

ARPAÇAY DERESİ KENARINDAKİ DİGOR İLÇESİ HALIKIŞLA KÖYLÜLERİMİZİN ARAZİLERİ İLE ÜLKEMİZ TOPRAK KAYBI ÖNLENDİ.

18.03.2020

Türkiye ile Ermenistan arasında sınır teşkil eden Arpaçay Çayı kenarında yer alan Kars ili Digor ilçesi Halıkışla Köyündeki vatandaşlarımızın arazileri ve ülkemiz topraklarının, Arpaçay Çayında meydana gelen taşkınların oluşturduğu menderesler, oyulmaların ve toprak erozyonunun önlenmesi amacıyla DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüz tarafından kendi iş makineleri ve personelimizin marifetiyle yürütülen toplu makineli çalışma yapılmıştır. Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar ile Digor Kaymakamımız Enver Hakan Zengince ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde incelediler. Gerçekleştirilen bu toplu makineli çalışma ile 1500 metre uzunluğundaki Arpaçay Deresi yatağı kenarında taş tahkimatlı sedde imalatı yapılmıştır. Bu çalışma çerçevesinde 4.000 m3 kazı, 15.000 m³ sedde dolgusu, 7.000 m³ taş tahkimatı, 750 m3 stabilize malzeme serilmesi ve 44.250 m3 malzeme nakli sağlanarak işte %100 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüz iş makineleri ve personellerinin marifetiyle gerçekleştirilen bu taşkın koruma tesisi sayesinde sınır kontrollerinin emniyetli bir şekilde sağlanması, Halıkışla köyü arazilerinin korunması ve ülkemiz topraklarının erozyon neticesinde kayıplarının önlenmesi temin edilmiştir. Bölge Müdürlüğümüz imkanları ile yapılan bu çalışma ile aynı zamanda 2 milyon 500 bin lira ekonomik katkı da temin edilmiştir.

         Çok önem arz eden bu başarılı çalışmayı gerçekleştiren DSİ 24. Bölge Müdürlüğümüz çalışanlarına ve destek veren Kars Valiliğimize, Digor Kaymakamlığına ve 25. Hudut Tugay Komutanlığına, Muhtarlığımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.