Menüler

BÖLGE MÜDÜRÜMÜZ MAHMUT DÜNDAR'IN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

20.03.2020

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S. A. V.)’in bütün insanlığı temsilen Cenab-ı Hakk’ın yüksek huzuruna kabulü anlamına gelen ve Hicri Recep Ayının 27. Gecesinin tanık olduğu bu 'Büyük Buluşma' bizlere insanın ilahi rızaya ve desteğe ulaştığı akıl ve idraki zorlayan nice üst derecelere ulaşabileceğini gösterdiği gibi, mana âleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmenin öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatmaktadır. Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimizin tarafından müminlerin miracı olarak nitelendiren namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder.

Rabbimizin, bizlere ihsanda bulunduğu bu nimetlerin sonucu olarak arınmamıza ve yaratılmışların en şereflisi olma vasfına sahip olmaya vesile olması dileğiyle, Miraç Kandilinizi kutlar, selam ve saygılarımı sunarım.