Menüler

BÖLGE MÜDÜRÜMÜZÜN KADİR GECESİ MESAJI:

19.05.2020

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle her bir iş için veya her bir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir.(Kadir Suresi: 1-2-3-4-5 Ayetler)
Allah’ım! Ehli imana düşmanlık yapanların şerlerine karşı bizleri Senin o zarar verilmeyen, ulaşılamayan himayene dahil etmeni diliyoruz.
Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah’ım, düzenbazların entrikalarından bizi koru; kâfirlerin küstahlıklarını, fâcirlerin komplolarını ve münafıkların saldırılarını başımızdan defet.
Ey her şeye yeten, koruması hiçbir himayeyle kıyaslanamayan, bütün ihtiyaçları gideren Rabbimiz, dünya ve âhiret ihtiyaçlarımızı karşıla ve her türlü sıkıntıdan bizleri halâs eyle, tasa ve kederden kurtararak gönlümüze inşirah ver.
Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey celal ve ikram sahibi! Kadir gecesinin feyz ve bereketinden bizleri nasiplendir. Kandiliniz mübarek olsun.