Menüler


İnşa Halindeki İçmesuyu Tesisleri


Sıra No il   İçmesuyu Tesisi  İnşaata Başlandığı Yıl
1 Iğdır Iğdır İçmesuyu Arıtma Tesisi 2015
2 Iğdır Iğdır İçmesuyu İsale Hattı 2016