Menüler

25.01.2016 tarihi itibari ile Bölge Müdürlüğümüzde 274 kadrolu, 1 adet sözleşmeli (4/b)    6    adet sözleşmeli (4/C) personel çalışmaktadır. Bunun 113'si Teknik Hizmetler 1'si Avukatlık Hizmetleri 55 'si GİH sınıfı olmak üzere Memur, 10 tanesi yardımcı hizmetler ,geri kalan 102 ' sı ise S/S daimi personeldir. Toplam personel sayısı 283 kişidir.