2023 YILI ESKİ HÜKÜMLÜ KONTENJANI BAHCİVAN KADROSU ALIMI NOTER KURASI DUYURUSU

23.11.2023 / Gösterim Sayısı : 415 / Arşiv

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere; eski hükümlü kontenjanında 1 (bir) adet Bahçıvan kadrosu için; 22.11.2023 Çarşamba günü saat 10.00’ da yapılan noter kurası sonucu aşağıda belirtilmiş olup, noter kurası sonucu asil ve yedek olarak belirlenen adayların, aşağıda istenilen evrakları  27.11.2023-01.12.2023 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde DSİ 24. Bölge  Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

1-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-      Güncel İkametgâh Belgesi

3-      Nüfus Kayıt Örneği

4-      Eski Hükümlü Belgesi

5-      Askerlik Durum Belgesi

6-      Tarım Meslek Lisesi, Ziraat Teknolojileri Meslek Lisesi, Meslek ve Teknik Eğitim Liselerinin “ Tarım Alanı, Tarım Teknolojileri, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Süs Bitkileri, Peyzaj, Tarım Alet ve Makineleri” dallarından herhangi birinden mezun olduğuna dair diploma ya da MEB onaylı “Bahçıvanlık Sertifikası”

7-      En son mezun olunan öğrenim durumunu gösterir belge

 

NOT-1: Bu duyuru tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

         İlanen duyurulur!

DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇIVAN POZİSYONU NOTER KURASI SONUCU ASİL VE YEDEK BELİRLENEN ADAYLAR

S. No

TC. Kimlik No

Adı ve Soyadı

Asil/Yedek

1

417*****872

Bayram YILMAZ  

     1.     Asil

2

463*****818

İhsan GÜLMEZ

     2.     Asil

3

465*****636

Murat ÖZMEN

     3.     Asil

4

111*****244

Tahir FIRINCI

     4.     Asil

5

463*****536

Osman GÜLMEZ

     1.     Yedek

6

212*****110

Abdulkadir BEKİ

     2.     Yedek

7

172*****506

Şefik KAYA

     3.   Yedek