DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI KARS, ARDAHAN VE IĞDIR İLLERİ İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI SONUÇLARI İLE ASİL ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELERE İLİŞKİN DUYURU!

5.05.2023 / Gösterim Sayısı : 3568 / Arşiv

Noter Kura Sonucu asil ve yedek olarak değerlendirmeye hak kazanlara ait liste ekte bulunmaktadır.

Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların istenilen belgeleri, 08.05.2023-16.05.2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar DSİ KARS 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Genel Müdürlüğümüz emrine tahsis edilmiş olan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce atama izni verilen vizeli boş daimi işçi kadrolarımıza, 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, DSİ 24.. Bölge Müdürlüğüne alımı yapılacak İşçi personel için 03.05.2023 tarihinde Kars 3. Noterliği huzurunda kura çekimi gerçekleşmiş olup, yapılan kura çekimi neticesinde her bir pozisyon için asil ve sırasıyla yedek adaylar belirlenmiş olup, asil ve yedek aday listeleri ekte yer almaktadır.

Noter Kurası Sonucu Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeleri, 08.05.2023-16.05.2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar DSİ KARS 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’ ne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Kura sonucu Yedek olarak belirlenen adaylardan gerek görülür ise sitemizde ayrıca ilan edilerek 17.05.2023-22.05.2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar evrak teslimi ilanen istenecektir.

Not-1: Adayları çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış Sağlık Kurulu Raporu ve Sağlık Bakanlığı onayı almış “Psikoteknik Merkezince düzenlenmiş Psikoteknik Raporunun aslı” atanmaya hak kazanan adaylardan ayrıca istenecektir.

 

Not-2: Bu duyuru tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur!

Kars Noter Kurası Sonuçları.pdf

Iğdır Noter Kurası Sonuçları.pdf

Ardahan Noter Kurası Sonuçları.pdf

evrak_teslim_dilekcesi.docx