Toprak ve Su Kaynakları

                                                                TOPRAK VE SU KAYNAKLARI                                                  

 

KARS

IĞDIR

ARDAHAN

TOPLAM

Yüzölçümü (km²)

10 193

3 665

4 934

18 792

Toplam yerüstü su potansiyeli (hm³)

2 680,48

162,29

1 383,26

4 226,03

Toplam yeraltı su potansiyeli (hm³)

214,46

455,94

79,48

749,88

Toplam su potansiyeli (hm³)

2 894,94

618,23

1 462,74

4 975,91

Tarım arazisi (ha)

271 043

64 016

96 385

431 444

Etüd edilen arazi (ha) (DSİ)

215 849

103 243

62 639

381 731

Ekonomik olarak sulanabilir arazi (ha)

148 976

83 481

34 595

267 052

DSİ tarafından sulamaya açılan arazi (ha)

8 375

71 156

-

79 531

İLİ

YILLIK YERÜSTÜ VE YERALTI  

SU POTANSİYELİ  (hm³)

                                              YERÜSTÜ

                                                   YERALTI

                                     TOPLAM

KARS

2 680

214

2 895

ARDAHAN

1 383

80

1 463

IĞDIR

162

456

618

TOPLAM

4 226

750

4  976


                                                                              İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA TESİSİLERİ


 İŞLETMEYE AÇILMIŞ BÖLGE SULAMALARIMIZ VE İŞLETİLME DURUMU (ha)

 Sulama Adı

İşletmeye

Açıldığı

Yıl

Sulama

Alanı

(Brüt)

Sulama

Alanı

(Net)

İşletme Şekli

 Kars-Alabalık Sulaması

1973

 463

 392

 DSİ'ce

 Akyaka Sulaması

1989

 4.728

 4.000

 Devir (koop.) -25.05.2010
(Sul. Koop.)

 Arpaçay Sulaması

1994

 3.000

 2.500

 Devir 16.06.2020 (Sul. Koop.)

 Kağızman İlç. Bahçe Sul.

1964

 461

 390

 Devir-02.08.1966 (Belediye)

 Batı Iğdır Sulaması

1969

 35.015

 28.150

 Devir-17.12.1997 (Birlik)

 Doğu Iğdır Sulaması

1991

 35.515

 33.750

 Devir-24.06.1998 (Birlik)

 Tuzluca Abbasgöl Göleti

1965

 626

 530

 Halk Sulaması

 GENEL TOPLAM

 

79 808

69 712

 


                                                                                                   İŞLETMEYE AÇILAN KÜÇÜK TESİSLER


Tesisin Adı

İli

Sulama
Sahası
(ha)

İşletmeye
Açıldığı
Yıl

Iğdır-Tuzluca Abbasgöl Göleti Sulaması

Iğdır

626

1965

Kars Digor Şirinköy Göleti

Kars

-

2007

                                                                                                                          Toplam

626

 

Digor Şirinköy göletinin 1064 ha sulama sahası proje aşamasındadır.


 İŞLETMEDE OLAN KURUTMA VE RUSUBAT KONTROL TESİSLERİ

Tesisin Adı

İli

Fayda

İşletmeye
Açıldığı Yıl

Adet

(ha)

Iğdır-Erhacıköyü Kurutması

Iğdır

1

 

1965

Iğdır-Ortakarasuyun Derivesi

Iğdır

1

9000

1968

Toplam

2

9000

 

                                                                                                 İÇMESUYU POTANSİYELİ

         İLLER

2050 Yılı İhtiyacı     (hm³)

Tahsis Edilen

(hm³)

İnşaatı Devam Eden
(hm³)

Etüd ve Projesi Devam Eden
(hm³)

KARS

21,77

12,84

10,33

ARDAHAN

7,66

5,51

IĞDIR

19,01

9,95

13,69

         TOPLAM

48,44

28,3

13,69

10,33


                                                            HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

PROJENİN DURUMU

DSİ

ÖZEL SEKTÖR (6446)

TOPLAM

ADET

KURULU GÜÇ (MW)

YIILIK ÜRETİM (GWh)

ADET

KURULU GÜÇ (MW)

YIILIK ÜRETİM (GWh)

ADET

KURULU GÜÇ (MW)

YIILIK ÜRETİM (GWh)

İŞLETME AŞAMASINDA

9

339.63

1007.92

10

171.76

585.47

19

511.39

1593.39

İNŞAAT AŞAMASINDA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PLANLAMA VE PROJE AŞAMASINDA

7

388.6

1053.93

14

156.21

481.41

21

544.87

1535.48

TOPLAM

16

728.23

2061.85

24

327.97

1066.88

40

1056.26

3128.87


PROJELERİN AŞAMASI

İnşa Eden

Adet

Kurulu Güç

Enerji Üretim Potansiyeli

Üretim Oranı

(Kamu / Özel Sektör)

(MW)

(GWh/yıl) 

 (%)

İŞLETME          

DSİ

9

339.63

1007.92

32.21

Özel Sektör

10

171.76

585.47

18.71

TOPLAM

19

511.39

1593.39

50.92

İNŞAAT

DSİ

-

--

-

0

Özel Sektör

-

-

-

0

TOPLAM

-

-

-

0

ETÜT-PROJE

Lisans Almış İnşaat Başlamamış

1

23.95

82.00

2.63

Ön Lisans Aşamasında

2

14.16

36.09

1.16

Fizibilite İnceleme Aşamasında

18

506.76

1417.25

45.29

TOPLAM

21

544.87

1535.34

49.08

TOPLAM POTANSİYEL

40

1056.26

3128.73

100

NOT: İllere ait işletme, inşaat ve planlama-proje aşamasındaki DSİ-Özel Sektör HES Projelerinin toplam adeti