Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 28.02.1954 tarihinden geçerli olmak üzere, 25.12.1953 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6200 sayılı yasa ile kurulmuştur. Devlet Su İşleri; Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı ülkemizin tüm su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu ve 2 Kasım 2011 Tarihli ve 28103 Sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 662 sayılı KHK ile 2/11/2011 tarihi itibarıyla kamu tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli kamu idaresi haline gelen, Genel Müdürlüğümüzün 26 Bölgesinden birini teşkil etmektedir.


Tarihçe

Merkezi Kars ili olmak üzere 21.07.1979 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olur’larıyla DSİ 16. Bölge Müdürlüğü olarak kurulmuş; ancak teşkilatlanmasını tamamlayamadan 22.12.1980 tarihinde kapatılmıştır. Daha sonra 27.06.1993 tarih ve 21620 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 93/4539 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla DSİ 24. Bölge Müdürlüğü olarak kurulmuştur.

Kars Iğdır ve Ardahan İllerini kapsayan DSİ 24. Bölge Müdürlüğü 1995 yılında (Erzurum) DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden ayrılarak fiilen teşkilatlanmaya ve hizmet vermeye başlamıştır.

Kars İlinde

Kars Planlama Grup Amirliği 1964

Kars 87. Şube Başmühendisliği 1968

Kars Arpaçay Barajı Başmühendisliği 1970

Kars 161. Teknik Şube Müdürlüğü 1979

Kars 84. Şube Müdürlüğü 1982

Kars 241. Şube Müdürlüğü 1993

Iğdır İlinde

Iğdır 84. Şube Başmühendisliği 1963

Iğdır 162. Teknik Şube Müdürlüğü 1979

Iğdır 83. Şube Müdürlüğü 1982

Iğdır İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü 1983

Iğdır 242. Şube Müdürlüğü 1998

Ardahan İlinde;

Ardahan 243. Şube Müdürlüğü        2012

Teşkilat şemasında oluşturulmuş Ardahan Valiliği tarafından tahsis edilen binada 2014 yılında geçici şube kurulmuş personel ataması için Genel Müdürlük Olur’u beklenmektedir. Ardahan 243. Şube Müdürlüğü kalıcı tesislerin arsaları satın alınmış tahsisleri yapılmış ancak bina tesislerine ait proje yapımı için Bakanlık ve Başbakanlık izinleri beklenmektedir.

Bölge Müdürlüğümüz 241. Şube Müdürlüğü ile birlikte Kars ilinde 199 dekar, 242. Şube Müdürlüğü Iğdır ilinde 41 dekar alan üzerinde kurulu kampüslerde hizmet vermektedir.

Bu alanlarda idari binalar, ambarlar, atölyeler, kapalı garajlar, ısıtma merkezleri, sosyal tesisler ve lojmanlar bulunmaktadır.